Czym się różni logistyka od spedycji?

Wiele osób błędnie użytwa zamiennie pojęć logistyka i spedycja. Na wstępie warto zaznaczyć, że spedycja jest tylko częścią logistyki w związku z tym, wszystkich procesów zachodzących w logistyce nie należy podpinać pod spedycję. Czym zatem jest spedycja, a czym logistyka?

Spedycja międzynarodowa i krajowa jako gałąź logistyki

sprawdzona spedycja międzynarodowa ze ŚwidnicyZaczynając od logistyki obejmuje ona wszelkie procesy dotyczące przemieszczania się produktów, materiałów, dóbr czy osób na terenie kraju jak i poza jego granicami. Są to między innymi planowanie, projektowanie, a następnie wdrażanie i realizowanie transportu, wraz z jego kontrolowaniem i nadzorowaniem. Obecnie logistyka jest bardzo rozwiniętym zagadnieniem, dotyczącym nie tylko przewozu, ale także wszelkich terminów dotyczących działań związanych z przemysłem jak magazywnowanie, logistyka produkcji czy najmłodsza e-logistyka. Natomiast termin spedycja odnosi się głównie do szeregu procesów składających się na krajowy i międzynarodowy transport towarów. Należy podkreślić, że zawęża ona swój obszar do przemieszczania produktów w ramach działalności gospodarczej oraz obowiązujących przepisów prawnych. Obrazując sprawdzona spedycja międzynarodowa ze Świdnicy zajmuje się takimi działaniami jak gromadzenie i przyjmowanie zleceń, zawieranie umów z klientami, kompletowanie niezbędnych formularzy, zezwoleń i innej dokumentacji niezbędnej do transportu, a także organizacja środków do przemieszczenia dóbra i materiałów itp. Ponadto spedycja zobowiązuje się do nadzorowania procesu transportu. 

Podsumowując logistyka to pojęcie łączące obie dziedziny, jednak nie można terminów tych używać zamiennie, albowiem spedycja jest tylko częścią logistyki, zajumującą się zarządzaniem i organizowaniem czynności związanych z bezpiecznym przesyłem towaru, z jednego punktu dla drugiego na zlecenie danej firmy.